V.
TERÜLETI UNIVERSITAS
AMATŐR KOSÁRLABDA ALAPBAJNOKSÁG
BUDAPESTI TERÜLET versenykiírása

BUDAPEST 2000/2001.
| Nyomtatható formátumban (rtf): vkiir_egy_00 |EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI AMATŐR KOSÁRLABDÁZÓK EGYESÜLETE

 

1. Rendező szerv:
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (AKE)
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Levélcím: Államigazgatási Főiskola, Testnevelési Csoport
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel: 3852-122/187, Fax: (1) 3520-647,
e-mail
: akebp@matavnet.hu , ill. kozlasz@ freemail. hu

2. A bajnokság ideje:
2000. október 1-től 2001. á
prilis 20-ig

3. Nevezés:
Nevezési határidő: sorsolás időpontjáig
Nevezési díj:
15.000 Ft, illetve
20.000 Ft – a teremmel nem rendelkező csapatok részére
Befizetési határidő: legkésőbb a ligaértekezleten,
vagy a következő számlaszámon (OTP Bank 11711034-2
0842783)

4. Óvás – fellebbezés
Az MKOSZ NB II-es versenykiírásának megfelelően.

5. Sorsolás:
- 2000. szeptember 20. (szerda) 19.oo, Államigazgatási Főiskola III-as előadó a férfi csapatoknak,
- 2000. szeptember 25. (hétfő) 19.oo, Államigazgatási Főiskola III-as előadó a női csapatoknak.

Tavaszi forduló sorsolása:
- 2000. december 18. (hétfő) 19.oo, ÁIF III-as előadó a férfi csapatoknak,
- 2000. december 19. (kedd) 19.oo, ÁIF III-as előadó a női csapatoknak.

A bajnokság időtartalma:
- őszi forduló: október 1
- december 15.
- tavaszi forduló: február 1 - április 15.
- rájátszás: április 20 - május 10. között

 

6. A csapatok elérhetőségével kapcsolatos rendelkezések :

- minden csapat köteles a sorsolás alkalmával leadni a csapatképviselő nevét, pontos címét, telefonszámát;
- ezenkívül az összes csapatnak rendelkeznie kell e-mail címmel
is, mely a gyors és korrekt tájékoztatáshoz szükséges;
- a csapatképviselő személyének vagy elérhetőségének megváltozását a legrövidebb időn belül tudatni kell az egyesület ügyintézőjével;
- az AKE hivatalos internetes oldala a
www.extra.hu/ake címen érhető el, mely oldal az egyesület tevékenységével kapcsolatos híreket, mérkőzés-eredményeket, aktuális tabellákat hivatott közölni.
- az AKE ügyintézőjének e-mail címe:
akebp@matavnet.hu

- minden mérkőzés után a győztes csapat köteles 5 napon belül, e-mail-ben eljuttatni a mérkőzés eredményét (mindkét csapatból a legjobb dobók megjelölésével együtt) az egyesület ügyintézőjéhez;

 

Az UNIVERSITAS alapbajnokság lebonyolítása

1. A bajnokság célja:
A felsőoktatási intézmények férfi és női hallgatói részére rendszeres versenyzés biztosítása, bajnoki címek, helyezések, feljutás-kiesés eldöntése.

2. A bajnokságban résztvevő csapatok: ( ffi. és női )
- azok a felsőoktatási intézményeknél működő egyesületek, sportkörök, kollégiumok, baráti körök csapatai, amelyek nevezésüket határidőre benyújtották és a nevezési díjat befizették;
- a benevezett csapatok valamely egyetem vagy főiskola színeiben kötelesek indulni a csapatot alkotó hallgatók arányában vagy egyéb más szempontok alapján;
- a csapatok nevében szerepelnie kell a támogató oktatási intézmény nevének ( rövidítés
), akinek a nevében indulnak - a fantázia név előtt;
- egy intézmény korlátlan számban nevezhet csapatokat;

3. A bajnokság résztvevői:
- az adott tanévre beiratkozott nappali, esti, levelező hallgatók;
- másoddiplomás képzésre beiratkozott hallgatók;
- az előkészítőre és 0. évfolyamra felvett, továbbtanulni, felvételizni szándékozók;
- az intézmény oktatói ( max. 2 fő );
- a végzős hallgatók visszajátszhatnak intézménytől függően 1-4. évig.
<6 éves képzésű intézménynél 1 évig, 5 évesnél 2 évig, 4 évesnél 3 évig, 3 évesnél 4 évig>

4. A játékosok szerepeltetése:
- egy csapatban bármely felsőoktatási intézmény hallgatója játszhat korlátozás nélkül;
- oktatók szintén játszhatnak más felsőoktatási intézmény csapatában (de érvényes a szabály, egy csapatban max. 2 oktató játszhat);
- a bajnokságban résztvevő játékosok az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete tagjai lesznek;
- területenként (régiók szerint) A;B;C;D; liga csoportokba történhet a nevezés, mely csoportok az erősségi fokozatokat jelentik (létszám max. 12, min. 6 csapat ligánként);
- a férfi C - D és a női B ligákban, NB I-s játékosok 2 évig nem játszhatnak;
- az NB I-s szereplést befejező játékosok, amennyiben valamely felsőoktatási intézmény hallgatói, és a sorsolás időpontjáig jelzik szándékukat, játszhatnak a férfi A - B és a női A ligában;
- Ligák közötti átjátszás: ha egy oktatási intézmény több ligában indít csapatot, akkor az 5 legjobb játékoson kívüli csapattagok játszhatnak alacsonyabb ligában;
- A versenybizottság könnyítést adhat kérésre
az MKOSZ bajnokságban játszó NB I-es, illetve NB II-es csapatokkal rendelkező oktatási intézményeknek.

5. A versenyzők igazoltatása:
- Az összesítő lap mellé szükséges a diákigazolvány, illetve a Tanulmányi Osztály által adott igazolás az előkészítő és a 0. évfolyamra való beiratkozásról.
- Összesítő lap kötelező, melyet a Tanszékvezető érvényesít. Erre a lapra minden játékosnak fel kell kerülnie, aki a mérkőzésen szerepel. Akik nem a csapatot nevező intézményben tanulnak, a név mellett fel kell tüntetni az intézményt, ahol tanul.

6. Orvosi igazolás:
Sportorvosi, iskolaorvosi, üzemorvosi, magánorvosi vizsgálati
eredmény egyaránt megfelel, mely az Összesítő lapon van pecséttel és, versenyezhet beírással hitelesítve.

7. Az alapbajnokság rendszere:
( 6 régióban országos döntővel)

Régiók beosztása:
É-Nyugat - Bp.I.Kelet - É-kelet
D-Nyugat - Bp II.Nyugat - D-Kelet

Csoportbeosztások: létszámtól függően

Férfi:
A liga és B liga
(a csoportok a ligán belül
azonos erősségűek (2-2 csoport))

Női:
A liga -
(erős)
B liga -
(közepes erősségű)
C liga - (gyengébb)
Csoporton belül max. 12 csapat , min. 6 csapat.

Férfi:
I.forduló:
őszi körmérkőzés
II.forduló:
tavaszi. Az első fordulóban kialakult eredmények alapján a legjobb csapatból egy erősebb és egy gyengébb csoport versenyez tovább. A csapatok az egymás elleni eredményt nem viszik magukkal.
III.forduló:
döntő. a legjobb 8 csapat részére (ebből 4 vidéki, 4 bp-i csapat).

8. Feljutás: a régiók legjobbjai feljuthatnak egy összevont országos kiemelt csoportba (Egyetemi NB.II.).
Kiesés: a ligák utolsó 2 helyezettje kiesik az alacsonyabb ligába.

9. Díjazás:
- a régió bajnokságok 1-3. helyezettje oklevél díjazásban részesül,
- a régió bajnokok az önkormányzat által felajánlott tiszteletdíjat, illetve kupát kapják ,
- az országos bajnokok a védnökök által felajánlott díjat, illetve kupát kapják.

Egyéni díjak: az edzők és a csapatkapitányok javaslata alapján díjazásra javasoltak
- a legtöbb pontot dobó játékosok ( külön 3 pontos dobók ),
- a legeredményesebb edző,
- a legsportszerűbb csapat,
- a legnagyobb szurkolói táborral rendelkező csapat.

A mérkőzések lebonyolításának helye:
A bajnoksá
gok mérkőzéseit csak kosárlabda mérkőzés lejátszására hitelesített teremben lehet lejátszani. A teremmel nem rendelkező csapatok egymás elleni mérkőzéseire központi termet biztosítunk.

10. Szövetségi képviselő:
A csapatok által megnevezett személy, aki tel
efonon elérhető és vállalja a csapat ügyeinek intézését.

11. Szakágvezető testnevelő tanár:
Aki edzőként, tanszéki felügyelőként vagy csapatvezetőként segíti a csapat részvételét a bajnokságban. Címét, telefonszámát a nevezési lapon fel kell tüntetni.

12. Testnevelési tanszékvezető:
A csapatok 'Nevezési lap'-ját a képviselt intézmény Testnevelési Tanszékvezetője hitelesíti. Enélkül a nevezési lap érvénytelen. A tanszékvezető kötelessége az intézményüket képviselő csapatot illetve csapatokat felügyelni, működésüket segíteni. A mérkőzéseken igazolásként felmutatandó ' Összesítő lap'-ot is a tanszékvezető hitelesíti.

13. Ki nem állás:
Azt a csapatot, amelyik háromszor
nem áll ki a sorsoláson kiírt mérkőzésen, a bajnokságból véglegesen törölni kell.

14. Játékidő: az MKOSZ előírásai az irányadóak.

15. Egyéb rendelkezések:
- Minden olyan esetben, amelyről ezen versenykiírás vagy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által elfogadott Verseny- és Játékszabályok nem intézkednek, a Versenybíróság dönt.
- Az érvényes versenyszabályok értelmében:
ha a kiírt időre a játékvezető nem érkezik meg, a mérkőzést le kell játszani szükség-játékvezetőkkel.
- A csapatok képviselői a ligaértekezleten kötelesek az őszi és tavaszi fordulók mérkőzéseit lekötni.
- A képviselő rendelkezzen a csapattal illetve a létesítmény elfoglaltságával kapcsolatos információkkal (szakmai gyakorlatok ideje, oktatási szünetek )
- A mérkőzések időpontjának megváltoztatásának és újra kiírásának rendje:
- az MKOSZ előírásának megfelelően.

- Az eredmények közlése: a mérkőzés után legkésőbb 5 napon belül az egyesület e-mail címére:
akebp@matavnet.hu

- Hivatalos szövetségi nap: hétfő 17.oo-19.oo-ig, Bp. Curia u. 3.fsz.
- A Versenybíróság fenntartja magának a jogot, hogy ezen versenykiírás egyes pontjait szükség esetén a résztvevők kérésére a későbbiekben kiegészítse, vagy módosítsa.

Felhívás, figyelmeztetés!

Mérkőzéseken az összesítő lap kötelező, mely csak diákigazolvánnyal és orvosi igazolaással érvényes. Mindkét csapatnak gondoskodnia kell jegyzőkönyvről, labdáról és óráról. 1-1 db világos és sötét mez kötelező.

A versenykiírás érvényes: 2001. szeptemberig.

Budapest, 2000. március

Egyetemi és Főiskolai AmatőrKosárlabdázók Egyesülete
Versenybizottsága

A versenykiírás mindenkori teljes hivatalos szövegét az egyesület internetes honlapja is tartalmazza,
(www.extra.hu/ake)