VII.
TERÜLETI UNIVERSITAS
AMATŐR KOSÁRLABDA ALAPBAJNOKSÁG
BUDAPESTI TERÜLET versenykiírása

BUDAPEST 2002/2003.
| Nyomtatható formátumban (rtf): vkiir_egy_02-03 |


EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI AMATŐR KOSÁRLABDÁZÓK EGYESÜLETE


1. Rendező szerv:
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (AKE - 1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Levélcím: BKÁE Államigazgatási Kar, DSE Iroda
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel: 3852-122/187, Fax: (1) 3520-647, mobil: (30) 211-2647
e-mail
: akebp@axelero.hu , ill. kozlasz@freemail.hu <- Versenybizottság

2. A bajnokság ideje:
2002. október 1-től 2002. december 15-ig (őszi forduló)
2003. február 3-tól 2003. május 8-ig (tavaszi forduló)

3. Nevezés:
Nevezési határidő: 2002. szeptember 23. (pótnevezés a sorsolás napján)
Nevezési díj:
18.000 Ft, illetve
28.000 Ft –> a teremmel nem rendelkező csapatok részére
Számlaszám: OTP Bank 11711034-20842783
Befizetési határidő: legkésőbb a ligaértekezleten

4. Óvás – fellebbezés
Az MKOSZ NB II-es versenykiírásának megfelelően. (Óvási díj 3.000.-Ft, az óvást minden esetben jelölni kell a jegyzőkönyvön, az okát pedig rá kell vezetni a jegyzőkönyv hátuljára. Az óvási díjat a legközelebbi szövetségi napon személyesen kell befizetni.)

5. Sorsolás:
A női és férfi csapatok részére közös ligaértekezletet tartunk, a 2001/2002-es szezon eredményhirdetése miatt.
- 2002. szeptember 25. (szerda) 19.30, BKÁE Államigazgatási Kar (továbbiakban: ÁIK) III-as előadó

Tavaszi forduló sorsolása:
- 2002. december 25. (szerda) 19.30, ÁIK III-as előadó a női és férfi csapatok részére.

A bajnokság időtartalma:
- őszi forduló: október 1 - december 15.
- tavaszi forduló: február 3 - május 8.
- rájátszás, Universitas Torna: május 11 - 12.


6. A csapatok elérhetőségével kapcsolatos rendelkezések :

- minden csapat köteles a sorsolás alkalmával leadni a csapatképviselő nevét, pontos címét, telefonszámát;
- ezenkívül az összes csapatnak rendelkeznie kell e-mail címmel is, mely a gyors és korrekt tájékoztatáshoz szükséges;
- a csapatképviselő személyének vagy elérhetőségének megváltozását a legrövidebb időn belül tudatni kell az egyesület ügyintézőjével;
- az AKE hivatalos internetes oldala a www.extra.hu/ake címen érhető el, mely oldal az egyesület tevékenységével kapcsolatos híreket, mérkőzés-eredményeket, aktuális tabellákat hivatott közölni.
- az AKE ügyintézőjének e-mail címe: akebp@axelero.hu
- az AKE Versenybizottságának az e-mail címe: kozlasz@freemail.hu

- minden mérkőzés után a győztes csapat köteles 5 napon belül, e-mail-ben eljuttatni a mérkőzés eredményét (mindkét csapatból a legjobb dobók megjelölésével együtt) az egyesület ügyintézőjéhez;


AZ UNIVERSITAS BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA

1. A bajnokság célja:
A felsőoktatási intézmények férfi és női hallgatói részére rendszeres versenyzés biztosítása, bajnoki címek, helyezések, feljutás-kiesés eldöntése.

2. A bajnokságban résztvevő csapatok:
- azok a felsőoktatási intézményeknél működő egyesületek, sportkörök, kollégiumok, baráti körök csapatai, amelyek nevezésüket határidőre benyújtották és a nevezési díjat befizették;
- a benevezett csapatok valamely egyetem vagy főiskola színeiben kötelesek indulni a csapatot alkotó hallgatók arányában vagy egyéb más szempontok alapján;
- a csapatok nevében szerepelnie kell a támogató oktatási intézmény nevének rövidítése (a fantázia név előtt);
- egy intézmény korlátlan számban nevezhet csapatokat;

3. A bajnokság résztvevői:
- az adott tanévre beiratkozott nappali, esti, levelező hallgatók;
- másoddiplomás képzésre beiratkozott hallgatók;
- az előkészítőre és 0. évfolyamra felvett, továbbtanulni, felvételizni szándékozók;
- az intézmény oktatói ( max. 2 fő );
- a végzős hallgatók visszajátszhatnak intézménytől függően 1-4. évig.
<6 éves képzésű intézménynél 1 évig, 5 évesnél 2 évig, 4 évesnél 3 évig, 3 évesnél 4 évig>
- külföldi hallgatók részvétele nincs korlátozva

4. A játékosok szerepeltetése:
- egy csapatban bármely felsőoktatási intézmény hallgatója játszhat korlátozás nélkül;
- a bajnokságban résztvevő játékosok az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete tagjai lesznek;
- területenként (régiók szerint) A;B;C;D; liga csoportokba történhet a nevezés, mely csoportok az erősségi fokozatokat jelentik (létszám max. 12, min. 6 csapat ligánként);
- a férfi C - D és a női B ligákban, NB I-s játékosok 2 évig nem játszhatnak;
- az NB I-es szereplést befejező játékosok, amennyiben valamely felsőoktatási intézmény hallgatói, és a sorsolás időpontjáig jelzik szándékukat, játszhatnak a férfi A - B és a női A ligában, ha más csapatban nem játszanak;
- Ligák közötti átjátszás: ha egy oktatási intézmény több ligában indít csapatot, akkor az előre megjelölt 5 legjobb játékos (kezdő ötös) kivételével, a többi csapattag játszhat ugyanannak az intézménynek, alacsonyabb ligában indított csapatában
(egy játékos ugyanazon liga két csapatában nem játszhat);
- az átigazolási időszak vége: 2002. november 18.;
- az itt nem említett egyéb szerepeltetési kérdésekben, az AKE Versenybizottsága határoz.

5. A versenyzők igazoltatása:
- csak az AKE által kiadott sorszámozott, fényképes Sportegyesületi Igazolvánnyal rendelkező játákos léphet pályára az AKE által szervezett bajnoki mérkőzéseken;
- a Sportegyesületi Igazolvány kiváltására és az átigazolások intézésére, a hivatalos szövetségi napokon van lehetőség,
- a kiváltáshoz szükséges egy igazolványkép, eljárási díj (300 Ft), illetve a következő adatok:
    > név,
    > születési idő,
    > születési hely,
    > anyja neve,
    > diákigazolvány vagy személyi igazolvány száma,
    > intézmény neve aholt tanul(t),
    > ha már végzett, akkor annak az éve,
    > csapat neve
- a játékvezető kérésére a diákigazolványt vagy személyi igazolványt a játékos köteles megmutatni; - az átigazoláshoz egy átigazolási lapot kell kitölteni; - Összesítő lap kötelező, melyet a Tanszékvezető érvényesít. Erre a lapra minden játékosnak fel kell kerülnie, aki a mérkőzésen szerepel (a kezdő ütüst külön meg kell jelölni ezen a lapon is). Akik nem a csapatot nevező intézményben tanulnak, a név mellett fel kell tüntetni az intézményt is, ahol tanul.
- Az összesítő lap mellé szükséges a Tanulmányi Osztály által adott igazolás az előkészítő és a 0. évfolyamra való beiratkozásról, ha középiskolás szerepel a csapatban.

6. Orvosi igazolás:
Sportorvosi, iskolaorvosi, üzemorvosi, magánorvosi vizsgálati eredmény egyaránt megfelel. A vizsgálat eredményét a sportegyesületi igazolvány mellékletére (mely az igazolvánnyal megegyező sorszámozású) kell rögzíteni. Ezt a lapot kell pecséttel, dátummal, az orvos aláírásával és versenyezhet beírással hitelesíteni minden egyes évben. (Ebben a szezonban az összesítő lapon levő orvosi pecsét is elegendő!)

7. Az alapbajnokság rendszere:
A csoportbeosztások a nevezett csapatok létszámától függenek.

Őszi és tavaszi forduló:
Férfi csoportok: - A-liga - B-liga - C-liga - D-liga
Női csoportok: - A-liga - B-liga - C-liga

Férfi
I.forduló: őszi körmérkőzés
- az őszi forduló végén az A-B-C-ligák utolsó két helyezett csapata kiesik a következő alsóbb ligába,
- a B-C-D-ligák győztesei és 2. helyezettjei felkerülnek a felsőbb ligákba,
- a D-ligából kiesni nem lehet.
(A felkerülő és kieső csapatoknál a tavaszi eredményekduplán számítanak, és az egymás elleni eredményeket nem viszik magukkal a csapatok)
II.forduló: tavaszi forduló
- újabb körmérkőzés az A-B-C-D-ligákban.
Amatőr torna: - a budapesti bajnokság 1-4, valamint az Országos Területi Bajnokság győztesei részére.
(tervezett időpont: 2002. május 10-11. 8-16 csapat részvételével, esetleg külföldi meghívottakkal)

Női
I.forduló: őszi körmérkőzés;
II.forduló: tavaszi visszavágók.

Feljutás: a régiók legjobbjai feljuthatnak az Országos Egyetemi II. Osztályba (Egyetemi NB.II.)

8. Díjazás:
- az A-liga győztese Budapest Főpolgármestere különdíját veheti át, az 1-3 helyezettek érem és oklevél díjzásban részesülnek;
- az egyes ligák győztesei kupát, az 1-3. helyezettek oklevelet kapnak.

Egyéni díjak: az edzők és a csapatkapitányok javaslata alapján díjazásra javasoltak
- a legtöbb pontot dobó játékosok ( külön 3 pontos dobók ),
- a legsportszerűbb csapat (AKE különdíja - sportfelszerelés),
- a legnagyobb szurkolói táborral rendelkező csapat.

9. A mérkőzések lebonyolításának helye:
A bajnokságok mérkőzéseit csak kosárlabda mérkőzés lejátszására hitelesített teremben lehet lejátszani. A teremmel nem rendelkező csapatok egymás elleni mérkőzéseire központi termet biztosítunk. (Megjegyzés: abban az esetben, ha egy csapata központi terembe kiírt mérkőzést későn -10 nap- mondja le, vagy ott nem jelenik meg, a terembérleti díj 50%-át köteles megfizetni <3000Ft> az AKE részére, a következő szövetségi napon. Ha a büntetés befizetése elmarad a megjelölt határideig, a csapat mérkőzéseit a Versenybizottság felfüggesztheti a fizetés teljesítéséig. A büntetés összege visszajár, haváltoztatás egy szezonban csak egyszer fordul elő.)

10. Szövetségi képviselő:
A csapatok által megnevezett személy, aki telefonon elérhető és vállalja a csapat ügyeinek intézését.

11. Szakágvezető testnevelő tanár:
Aki edzőként, tanszéki felügyelőként vagy csapatvezetőként segíti a csapat részvételét a bajnokságban. Címét, telefonszámát a nevezési lapon fel kell tüntetni.

12. Testnevelési tanszékvezető:
A csapatok 'Nevezési lap'-ját a képviselt intézmény Testnevelési Tanszékvezetője hitelesíti. Enélkül a nevezési lap érvénytelen. A tanszékvezető kötelessége az intézményüket képviselő csapatot illetve csapatokat felügyelni, működésüket segíteni. A mérkőzéseken igazolásként felmutatandó ' Összesítő lap'-ot is a tanszékvezető hitelesíti.

13. Ki nem állás:
Azt a csapatot, amelyik háromszor nem áll ki a sorsoláson kiírt mérkőzésen, a bajnokságból véglegesen törölni kell.

14. Játékidő: az MKOSZ előírásai az irányadóak.

15. Egyéb rendelkezések:
- Minden olyan esetben, amelyről ezen versenykiírás vagy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által elfogadott Verseny- és Játékszabályok nem intézkednek, a Versenybizottság dönt.
- Az érvényes versenyszabályok értelmében, ha a kiírt időre a játékvezető nem érkezik meg, a mérkőzést le kell játszani szükség-játékvezetőkkel. (Vagy a csapatkapitányok segítségével!!!)
- A csapatok képviselői a ligaértekezleten kötelesek az őszi és tavaszi fordulók mérkőzéseit lekötni.
- A képviselő rendelkezzen a csapattal illetve a létesítmény elfoglaltságával kapcsolatos információkkal (szakmai gyakorlatok ideje, oktatási szünetek )
- A mérkőzések időpontjának megváltoztatásának és újra kiírásának rendje:
E-mailban (kozlasz@freemail.hu) kell a módosítást kérni. A levél megérkezése után a VB a címlistában vagy a levélben szereplő elérhetőségi telefonszámon hívja fel a kérelmezőt (ha szükséges) egyeztetés céljából. A VB intézi a mérkőzés újbóli kiírását és a bíróküldést. A módosításról mindkét csapatot e-mailban (esetleg telefonon) értesíti. A késői (5 nap saját terem, míg 10 nap központi terem esetén) mérkőzésmódosításért módosítási díjat kell fizetni (első alkalommal 1000Ft, majd 1500Ft, harmadik alkalommal 2000Ft, míg minden további esetben 3000Ft.) A módosítási díj visszajár, ha egy szezonban csak egyszer fordul elő változtatás.
- Minden mérkőzés egy egyedi azonosító számmal rendelkezik, melyet az AKE honlapjáról lehet megtudni (pl.: AKEFA-0014). Ezt a számot kötelező a jegyzőkönyvön feltüntetni. A fényképes sportegyesületi igazolványok számát a játékosok neve előtt a megfelelő helyen szintén fel kell tüntetni.

- Hivatalos szövetségi nap: minden hétfő 17.oo-19.oo-ig, Bp. Curia u. 3. fsz.
- A Versenybizottság fenntartja magának a jogot, hogy ezen versenykiírás egyes pontjait szükség esetén a résztvevők kérésére a későbbiekben kiegészítse, vagy módosítsa.

Felhívás, figyelmeztetés!

A mérkőzések lejátszásához az AKE által bevezetett igazolvány és az összesítő lap is szükséges. Mindkét csapatnak gondoskodnia kell jegyzőkönyvről, labdáról és óráról. 1-1 db világos és sötét mez is kötelező.

A versenykiírás érvényes: 2003. szeptember 30-ig.

Egyetemi és Főiskolai AmatőrKosárlabdázók Egyesülete
Versenybizottsága

A versenykiírás mindenkori teljes hivatalos szövegét az egyesület internetes honlapja is tartalmazza,
(www.extra.hu/ake)